MASTER CHORALE – „JOY OF THE SEASON”

Master Corale (2)

 „Fără muzică viața ar putea fi o eroare.”    

 – Friedrich Wilhelm Nietzsche     

Muzica corală este o compoziție muzicală destinată să fie cântată de mai multe persoane care formează un grup numit cor. Corala vine de la cuvântul latin medieval choralis, derivat din cuvântul grecesc chorus = cor, de la cuvântul cor luându-și numele genul muzical interpretat de coruri mixte. Muzica corală se clasifică în două categorii distincte: fără acompaniament instrumental, și cu acompaniament instrumental. Corul cu acompaniament instrumental se împarte și el în două categorii: acompaniat de un singur instrument (de obicei orga), și acompaniat de orchestră.

În Evul Mediu corul era muzica sacră cântată la unison, mai târziu s-a cântat pe mai multe voci, ajungând să fie preluat și de muzica laică reprezentată de marii compozitori: Johann Sebastian Bach, Brahms, Mendelssohn Bartholdy și alții.

În data de 10 decembrie 2013, ora 7,30, la Centrul Artelor Performante din orașul Raleigh am ascultat concertul Coralei din Carolina de Nord, intitulat „Joy of the season” (Bucuria sezonului). Această corală a fost fondată în anul 1942 și a devenit performantă în foarte scurt timp.

S-au făcut auzite, în acea seară, coruri unite: Master Chorale, prescurtat NCMC (North Carolina Master Corale), alcătuită din 170 de voci – soprane, mezzo-soprane, altiste, contralto (voce feminină cu registru cel mai jos), contra-tenori, tenori, baritoni și bași, Chamber Choir (Corul de Cameră) alcătuit din 22 tipuri diferite de voci, East Garner Magnet Middle School Chorus (Corul școlii medii de coruri) instrumente de suflat și de percuție, interpretând colinde, piese clasice și multe aranjamente cu piese noi, ale compozitorilor contemporani.

L-am revăzut cu plăcere pe director muzical, talentatul dirijor Alfred E. Surgis, al cărui mod energic, vesel și total pozitiv reușește de fiecare dată să realizeze vibrația nu numai a instrumentelor și a corzilor vocale existente în formație, ci și a inimilor celor care umplu sala de concert.

Am revăzut-o de asemenea pe pianista Susan McClaskey Lohr care ne-a încântat cu sensibilitatea execuției părților pianistice.

În prima parte a programului am ascultat piese interpretate de Corală, Corul de cameră și Corul școlii de coruri. Piesele executate au fost: Counting down To Christmas – aranjamentul (prelucrare a bucății muzicale) compozitorului american Greg Gilpin; O Come All Ye Faithful – aranjamentul compozitorului britanic David Willcocks; piesa Rise Up, Arise (Ridică-te, scoală-te!) a germanului Mendelssohn Bartholdy, spirit liric, trăitor în secolul XIX, iubitor al muzicii lui Johann Sebastian Bach și care a readus la viață măreața muzică creștină a lumii – după cum singur o afirmase –, în scurta sa viață terestră, de numai 38 de ani, dar bogată în activitate componistică.

În continuare am mai ascultat piesele Shepherd, rejoice! de Stephen Chatman, muzică complexă, plină de virtuozitate, atonală chiar; Ave Maria de Robert Parsons – compozitor englez de muzică sacră din sec. XVI, numit și domn al Capelei regale. Cuvintele au sunat deosebit de armonios: „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum;/ benedicta tu in mulieribus,/ et benedictus fructus ventris tui. Amen…”(Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine;/ binecuvântată ești tu între femei, / și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Amin…); The Advent Candle de Bob Chilcott – compozitor britanic în viață –, interpretate profesionist de Corul de Cameră.

La finalul primei părți am ascultat piese interpretate de Corală și Corul școlii medii, ale compozitorului american Z. Randall Stroope: This day cu cele trei părți constitutive – Allegro molto, Lento și Allegretto, interpretate cu dăruire, închizând fastuos prima parte a programului.

Acel „Alelluia” refrenul de laudă din cântările bisericești – sa auzit ca un strigăt de atenționare: „Christ is born this day! Alleluia!” trezindu-ne în suflete bucuria Sărbătorii. „This day a savior appears:/ This day on earth angels are singing,/ Archangels are rejoicing./ This day!/ This day, rejoice all just people, saying:/ Glory to God in the highest.” (În această zi un salvator apare:/ În această zi îngerii cântă pe pământ,/ Arhanghelii se bucură./ În această zi bucurați-vă toți oamenii, spunând:/ Slavă lui Dumnezeului cel Mare.)

După pauză Corul de Cameră a interpretat două piese care au răsunat fermecător: Sterling Bells de Stephen Chatman, solista Jennifer Seiger (alto) și Ding Dong! Merrily On High! – aranjament Kirby Shaw. Corala a continuat cu piesele Various on Fa-La-La – aranjament Chuck Bridwell; lenta și meditativa piesă Stille Nacht – cum o învățam noi în copilărie, tradusă în engleză – Silent Night, prea binecunoscut colind de Crăciun, versurile căruia au fost compuse într-un sat austriac, de un tânăr preot pe nume Joseph Mohr, la începutul secolului XIX, iar melodia a fost compusă de Franz Gruber, organist dintr-un sat învecinat; a urmat piesa God Rest Ye Merry Gentleman – aranjament Alfred Sturgis. Corul școlii medii a interpretat două piese de compozitoarea americană Amy F. Bernon – Winter’s Walking – și John Rutter – The Colors of Cristmas – compozitor contemporan britanic. Au urmat piese interpretate de Corul de Cameră și Corală ale compozitorilor contemporani de succes: Andy Beck – Sleigh Ride –, Paul Caldwell și Sean Ivory – Go Where I Send Thee –, programul terminându-se cu cele trei coruri combinate, în interpretarea piesei Joy to the World (Bucuria lumii), aranjamentul compozitorului contemporan Anthony DiLorenzo.

Muzica Coralei a rezonat afectiv în suflete, ne-a răscolit sentimentele, acum în preajma Sărbătorii Nașterii Domnului, Anului Nou, scoțând la suprafață sentimentul iubirii de viață, al speranței… Și după finalul grandios, ivit ca o furtună prevestitoare de bine, în sufletele noastre totul s-a liniștit, am devenit, măcar pentru un timp, mai senini, mai încrezători, mai buni, mai altruiști, mai bogați.

Rate this post

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.