FILOZOFIA, RELIGIA, ȘTIINȚA și POLITICA (36) – Émile Boutroux

                                                       „Omul de știință este un filozof sărac.” – Albert Einstein    Idealismul este o orientare fundamentală în filozofie care se opune materialismului prin soluția pe care o dă raportul între spirit și materie sub aspectul primordialității. Astfel, ideal...
Read more
MARȚEA NEAGRĂ

O pasăre de foc, oarbă, / spintecă văzduhul şi Turnul cu o sută etaje. / Este ora opt şi patruzeci şi cinci de minute. / Flacăra roşie devine cianotică, / ciuperca neagră se umflă; unii văd chipul Satanei, imaginea se repetă… / Mii de hârtii ca niște păsări mici, albe, nevinovate, / cu aripi întin...
Read more
LANSARE DE CARTE

Noua carte intitulată „Vraja anotimpului iubirii” încheie ciclul versurilor închinate celor patru anotimpuri ale anului: Toamna, Iarna, Primăvara și Vara. Este ordinea în care autoarea le-a scos la lumină, publicând fiecare carte în anotimpul respectiv. Acum – despre vară! ISBN: 978-1-300-82...
Read more
LIPSA DE ÎNȚELEPCIUNE

„Nimeni nu a fost vreodată înțelept din noroc.” – Seneca  Înțelepciunea este capacitatea superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor, implicând o cunoaștere adâncă a realității, folosirea corectă a cunoașterii, experiență și echilibru. Din păcate, înțelepciunea nu se cumpără și nu se poate împr...
Read more
LIPSA DE RESPECT

„La fel cum iubirea fără respect e trecătoare și nestatornică, și respectul fără iubire e rece și lipsit de trăinicie.” – Ben Jonson    Respectul este icoana bunătății pe care o poartă omul în suflet și care se reflectă asupra celorlalți oameni din jurul său. Este o cheie care-ți permite să deschizi mul...
Read more
DESPRE FRICĂ ȘI CURAJ

„Curajul este rezistența în fața fricii, meșteșugul de a domina frica, și nu absența fricii.” – Mark Twain        Cu câțiva ani în urmă am scris un eseu despre Teamă și Frică, simțiri definite în Dicționarul Explicativ al Limbii Române): Teama – emoția specifică presimțirii primejdiei sau percepția ei,...
Read more
LA PUTNA

Cu fruntea plecată-n dantela verde a pământului,în galbenul Roșcuțelor primăvăratice,ascult taina țărânei și-al strămoșilor plâns.Sunetul solemn al clopotului rupe tăcerea,chemând credincioșii la slujbă.Mă ridic brusc, îmi fac semnul crucii.Aminte-mi aduc de clipă și de Dumnezeu:„Îngerul Iubirii este pr...
Read more
DESPRE VICLENIE ȘI CINISM

„Un om liber acționează întotdeauna cu bună credință și nu recurge la viclenie”. – Baruch Spinoza    A fi viclean înseamnă a fi perfid, ipocrit, fals. Vicleniei, mamă îi este răutatea, perversitatea, tată îi este orgoliul, surori – invidia, prefăcătoria, răzbunarea, clevetirea, bârfa, obrăznicia, defăim...
Read more
LANSARE DE CARTE

Volumul de publicistică „Articole, Eseuri – vol. XII” (380 pagini) oferă o lectură complexă, cu tratarea unor teme filozofice (viața, opera și gândirea unor filozofi, dar și abordări personale), redarea unor evenimentele recente, cu referiri la societatea românească dar și cea americană. De asemen...
Read more
DESPRE IUBIRE ȘI CĂLDURĂ SUFLETEASCĂ

„Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forță nevăzută. Iubirea este Lumina, care îi luminează pe cei ce o oferă și o primesc. Iubirea este gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași de alții. Iubirea e putere, deoarece multiplică...
Read more
HRISTOASE!

Infinitul divin s-a revărsat în trupul Tău,din pântecul Mariei arătându-Te lumii.Învăţător, Vindecător, Stăpân ai fostși-ai cucerit lumea cu iubire, fără de fală,cu modestie, cu incantație morală.De Marele Preot ai fost întrebatde ești Tu fiul celui binecuvântat.„Da, sunt!”, ai răspuns îndreptățit.Nu Te...
Read more
PIERDEREA RĂBDĂRII

„Răbdarea noastră va realiza mai mult decât forța noastră.” – Edmund Burke    Răbdarea este un dar divin, iar manifestarea ei este o modalitate de a ne arăta iubirea față de Dumnezeu și față de semeni. Răbdarea este strâns legată și de alte calități creștine importante. De exemplu, este strâns...
Read more