LANSARE DE CARTE!

Celor interesați de activitatea mea, vă informez că a apărut:

Glasul Inimii / The Voice of the Heart (2020) – volum bilingv (română-engleză) publicat în SUA.

(Faceți click pe copertă pentru a comanda volumul)

Volumul conține poezii variate tematic, care indică gânduri, trăiri ce survolează un spațiu al ideilor și simțămintelor. Realul și imaginarul sunt metamorfozate în veșmânt poetic.

Libertatea frunzei 

Libertatea frunzei să ți-o dorești,

puterea ei

de a se dezvălătuci și colora

în verdele speranței;

de a chema razele calde de soare

și picurii veseli de ploaie,

spre dulcea ei desfătare!

Libertatea și generozitatea frunzei să ți-o dorești,

puterea ei

de a se elibera din lemnul rigid al copacului,

și, a se dărui pământului drept hrană.

Libertatea frunzei să ți-o dorești!

 

 The freedom of the leaf 

You want the freedom of the leaf,

its power

to reveal and color

in the green of hope;

to call the warm rays of the sun

and happy raindrops,

to her sweet delight!

The freedom and generosity of the leaf to wish it,

its power

to get rid of the rigid wood of the tree,

and, to give to the earth as food.

You want the freedom of the leaf!

 

Jocul cu frunzele toamnei

 O nouă toamnă.

Un pas făcut timid dar sigur

către eternitate…

Întinsă pe pământul cald și umed,

m-acopăr

cu frunzele galbene-arămii căzute-n agonie.

Inspir mirosul lor amar, tomnatec,

și-ncerc să le trezesc la viață.

Frunzele se ridică și înverzesc pentru o clipă…

Mă-nalț încet pe vârfuri,

îmbrăcată în veșmânt de frunze înviate…

„Cine ne-a izbăvit de moarte?”

întreabă frunzișul în dulci șoapte…

Alunecând pe trup

la chemarea pământului flămând,

frunzele cad, rând pe rând,

în eternitate.

 

 The game with autumn leaves 

A new autumn.

A timid but confident step

to eternity…

Lying on warm, moist ground,

I cover myself

with the yellow-copper leaves fallen in agony.

I inhale their bitter, autumnal scent,

and I try to bring them to life.

The leaves rise and turn green for a moment…

I slowly climb to the top,

dressed in a garment of resurrected leaves…

“Who delivered us from death?”

asks the leaf in sweet whispers…

Slipping on the body

at the call of the hungry earth,

the leaves fall, one by one,

in eternity.

 

* * *

Click here to order online!

* * *

Rate this post

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.